Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Πανελλαδικής Δικτύωσης συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., Αθήνα, 11.6.2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


            Η Συνεργατική Κ.ΑΛ.Ο. δυναμώνει και αναπτύσσεται μέσα από δικτυώσεις με άλλα εγχειρήματα. Eίναι ένας τρόπος λειτουργίας που επιδιώκουμε να εμπνεύσει και να επηρεάσει και άλλους τομείς της οικονομίας.

            Συντονιζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνεύρεσης, ανταλλαγής πρακτικών, συνεργασιών και αυτοθέσμισης που θα προωθήσουν την υπόθεση της Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την κοινωνία.

            Η Κ.ΑΛ.Ο συντίθεται από πολυποίκιλα ρεύματα και κινήματα όπως αυτό του Συνεταιριστικού κινήματος, της Ομότιμης παραγωγής, των Κοινών, των Πόλεων σε μετάβαση, του Ελεύθερου λογισμικού,  της Εργατικής αυτοδιαχείρισης, της Αυτάρκειας, της Κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας και είναι ικανή να βάλει το λιθαράκι της στο χτίσιμο μιας κοινωνικής αλλά και υλικής δύναμης, για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος θα μπαίνει πάνω από τα κέρδη.

Συγκροτούμε την Πανελλαδική Δικτύωση ΚΑΛΟ ως χώρο που:

ü   Ομάδες και εγχειρήματα με κοινό όραμα συναντιούνται και δικτυώνονται
ü   Ενισχύονται οι συνεργασίες και οι συνέργειες μεταξύ τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγορά της Κ.ΑΛ.Ο
ü   Διαμορφώνονται ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν την Κ.ΑΛ.Ο
ü   Συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φωνής της Κ.ΑΛ.Ο και στη διαμόρφωση πολιτικών
ü   Ενισχύει την ορατότητα του οικοσυστήματος της  Κ.ΑΛ.Ο
ü   Συμβάλει στη διάδοση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως μίας επιλογής υπαρκτής για το σύνολο της οικονομίας
ü   Στοχεύει στη διαμόρφωση ευέλικτης νομικής μορφής, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ρευμάτων και κινημάτων ΚΑΛΟ, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Οι βασικές μας αρχές:

ü  Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή: χωρίς διακρίσεις ή εμπόδια σύμφωνα με τις αξίες και τους σκοπούς του εγχειρήματος.
ü  Δικαιοσύνη – Ισότητα:  Τα εγχειρήματα να προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των μελών τους έχοντας το κάθε μέλος μία ψήφο ανεξαρτήτως της οικονομικής τους συμμετοχής.
ü  Εργασιακή ισορροπία: γίνεται προσπάθεια για υπέρβαση της λογικής των εξαρτημένων σχέσεων εργασίας μέσω της ενδυνάμωσης των μελών. Η  προώθησης της συνεργατικής συνείδησης, της συνευθύνης και της οικονομικής δημοκρατίας είναι μια μόνιμη διαδικασία.
ü  Συλλογικό όφελος: Ο στόχος του εγχειρήματος  είναι η παραγωγή οφέλους για το σύνολο των εργαζομένων και των μελών που συμμετέχουν αλλά και για την κάλυψη αναγκών ( οικονομικών/ περιβαλλοντικών/ πολιτιστικών ) της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την ισότιμη ένταξη των εργαζομένων ως μελών.
ü  Κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση:  Οι δραστηριότητες των εγχειρημάτων να έχουν σκοπό το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος. Το κοινωνικό όφελος να πηγάζει από την κύρια δραστηριότητα και να σέβεται τα κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα.
ü  Αυτονομία στις αποφάσεις:  Τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο είναι αυτόνομα και ελεγχόμενα από τα μέλη τους. Η σύναψη συμφωνιών (των οικονομικών συμπεριλαμβανομένων) με άλλους οργανισμούς γίνονται στο βαθμό που διασφαλίζουν τα παραπάνω.
ü  Δημοκρατική εσωτερική οργάνωση: Το εγχείρημα λειτουργεί στη βάση των αποφάσεων της συνέλευσης η οποία αποτελεί και το αποφασιστικό όργανο του εγχειρήματος. Η ισοψηφία στο δικαίωμα λήψης αποφάσεων, ο έλεγχος του εγχειρήματος από τα μέλη του, ο αυτοέλεγχος των μελών, ο δημοκρατικός σχεδιασμός στον καταμερισμό εργασίας και ο ρόλος της συνεχούς εκπαίδευσης για να διαμορφώνονται οι δυνατότητες για τα παραπάνω είναι βασικές προϋποθέσεις για την εμβάθυνση των δημοκρατικών πρακτικών.
ü  Συνεργασία μεταξύ εγχειρημάτων και διαφάνεια στις συναλλαγές: Προωθείται η συνεργασία και η μόνιμη δικτύωση μεταξύ των φορέων στη βάση της αναδιαμόρφωσης των οικονομικών ροών. Η διάδοση της συλλογικής γνώσης και των πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα των δικτυώσεων όπως περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος έτσι ώστε να παραμένουν τα εγχειρήματα βιώσιμα και κοινωνικά ανταποδοτικά.
Σύνδεση και συνεργασία με πανευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ΚΑΛΟ : Προωθείται η συνεργασία και δικτύωση με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ΚΑΛΟ, ώστε να υπάρχει διάχυση καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί εκτός Ελλάδας, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύουν την ΚΑΛΟ και στη χώρα μας.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2017

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017


Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν αναπτυχθεί πλήρως τα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία του νεοσύστατου Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, ενώ έναν μήνα νωρίτερα θα λειτουργήσουν 80 περιφερειακά κέντρα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις.Το πρώτο στάδιο της χρηματοδότησης είναι οι επιχορηγήσεις -αυτές που δίδονται σε μια επιχείρηση και δεν επιστρέφονται. Στο δεύτερο στάδιο, για τις επιχειρήσεις που ήδη ξεκίνησαν και ενδυναμώθηκαν, θα έχουμε επιχορηγήσεις, οι οποίες όμως θα είναι επιστρεπτέες, δηλαδή σαν να δανείζεται κάποιος με μηδενικό επιτόκιο. Στο τρίτο στάδιο θα εξασφαλίζεται δανεισμός με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι στην αγορά και στο τέταρτο στάδιο, για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έναν μεγαλύτερο τζίρο και θέλουν να αναπτυχθούν, θα παρέχονται εγγυήσεις.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=204075

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Εκδήλωση: Ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας στην πόλη μέσω της επανάχρησης

Εκδήλωση διαλόγου των νέων με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος "Thessaloniki Youth Resilience Challenge", πραγματοποιήθηκε στις 29.5.2017 στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου.
Στην θεματική ενότητα "Ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας στην πόλη μέσω της επανάχρησης" συμμετείχε εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") ο Λάζαρος Αγγέλου.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Ημερίδα: Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανακύκλωση

Ημερίδα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) και την Ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 14.5.2017  στο Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" της ΔΕΘ.
Εισήγηση εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") έκανε ο Κώστας Νικολάου.

Ημερίδα: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση


Ημερίδα με θέμα "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 11.5.2017  στο Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" της ΔΕΘ.
Εισήγηση εκ μέρους του Συνεταιρισμού Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" ("Anabiosis Coop") έκανε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Την Κυριακή 14.5.2017, στις 10.30 πμ, στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ συμμετέχει εκ μέρους του συνεταιρισμού "αναβίωσις" ο Κώστας Νικολάου στη συζήτηση για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανακύκλωση:

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Ανακύκλωση

Ημερίδα την Πέμπτη 11.5.2017 στις 10 πμ στο Συν. Κέντρο ΝιΚ. Γερμανός –ΔΕΘ:


Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις"

Ο αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός με την επωνυμία Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" (Cooperative for Social Management of Waste "Anabiosis Coop") ιδρύθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία).

Προηγήθηκαν 7 χρόνια δραστηριοτήτων (2011-2017) για την προώθηση της συνεργατικής, αποκεντρωμένης, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένης (βασισμένης στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση) διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Θεσσαλονίκη.  

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων, εργασιών, έργων, σχεδίων και προγραμμάτων ολόκληρου του κύκλου της διαχείρισης των αποβλήτων, από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση και αξιοποίησή τους, που εντάσσονται στην κοινωνική, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, βασιζομένης στους άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- ανάκτηση-κομποστοποίηση με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

Ειδικότεροι σκοποί του συνεταιρισμού για την επίτευξη των οποίων θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών, όπως και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και χρήσιμη εμπειρία, είναι:
• Διάδοση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων.
• Καλλιέργεια της αντίληψης ανακύκλωσης  και επανάχρησης στην καθημερινή πρακτική.
• Επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες υλικών που επιβαρύνουν τη ροή και τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων -ΑΣΑ.
• Περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή εξοικονόμηση με τη μείωση των απορριπτόμενων αντικειμένων.
• Οικονομική ωφέλεια για τους Δήμους με την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και την αποφυγή προστίμων από την ΕΕ. Μείωση του κλάσματος μεταφοράς και ταφής.
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με τη δημιουργία δικτύου εργαστηρίων επανάχρησης εντός του αστικού ιστού.
• Δημιουργία Πράσινου Σημείου Επανάχρησης, συγκέντρωσης, επισκευής, επεξεργασίας και προώθησης ανακυκλώσιμων υλικών.
• Προώθηση των μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ, με τη δημιουργία και την τέχνη, την παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων, την εκπαίδευση τεχνιτών και καλλιτεχνών, καθώς και τη διάθεση στην αγορά αντικειμένων που απορρίπτονται.
• Αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης ώστε το ευτελές και άχρηστο, το απόβλητο που επιβαρύνει, να αποκτήσει ξανά αξία χρήσης, με φαντασία και εφευρετικότητα, έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών επανάχρησης.
• Ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και τόνωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
• Δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας σε παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία οδηγούνται στον ΧΥΤΑ, στις χωματερές, στην ανακύκλωση ή στην καύση.
• Προώθηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αναακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.
• Προώθηση των εξαγωγών επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.
• Επανάχρηση δημόσιων χώρων που έχουν περιπέσει σε αχρηστία.
• Ενίσχυση έμμεσης απασχόλησης μικροεπαγγελματιών - επαπειλούμενων ανέργων.
• Ανάπτυξη κοινωνικού παραδείγματος αλληλεγγύης, συνεργασίας, δημιουργικότητας, ανακύκλωσης, επισκευής και επανάχρησης.
• Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας.

Αρχές και αξίες λειτουργίας: Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς